Disclaimer

Deze website Sportstore.be is eigendom van Sportstore Nederland B.V. Het is niet toegestaan om (delen van) deze website te kopiëren, op te slaan of openbaar te maken, anders dan voor persoonlijk, niet-commerciëel gebruik, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sportstore Nederland B.V.

Aan deze website heeft Sportstore Nedelrand B.V. veel aandacht besteed. De informatie op deze website wordt dagelijks gecontroleerd. Toch kan het voorkomen dat er onjuiste of onvolledige informatie wordt verstrekt, of onjuiste producten worden aangeboden, hetzij door de invoer van gegevens, hetzij door technische oorzaken. Hiertoe behoren ook kennelijke fouten en kennelijke vergissingen. Hiervoor kan Sportstore Nederland B.V., als eigenaar van de website Sportstore.be, niet aansprakelijk worden gesteld. Wij zullen eventuele onvolkomenheden na constatering zo spoedig mogelijk herstellen, zonder enige aansprakelijkheid te accepteren.

Sportstore Nederland B.V. behoudt zich het recht voor om met onmiddellijke ingang, en zonder enige kennisgeving vooraf, wijzigingen op deze website, waaronder ook wordt verstaan in de algemene voorwaarden, door te voeren.

Druk- en zetfouten voorbehouden.

© Sportstore Nederland B.V.

COOKIES

Een cookie, wat is dat precies?
Een cookie is een eenvoudig bestandje dat wordt meegestuurd met sommige pagina’s van onze website. De browser slaat zo’n cookie op: het komt dus op de harde schrijf van uw computer te staan.

Waarom gebuikt Sportstore cookies?
De website van Sportstore maakt om verschillende redenen gebruik van cookies:
- om instellingen te onthouden: u hoeft daardoor niet elke keer uw taal/landkeuze aan te geven of bepaalde gegevens steeds opnieuw in te typen.
- om onze website te kunnen analyseren met Google Analytics: dat helpt ons om onze website beter te maken. Wij gebruiken deze dienst van Google om bij te houden hoe de bezoekers onze website gebruiken. Wij krijgen daar rapportages van. Google kan deze informatie in twee gevallen aan derden verschaffen: als de wetgever zegt dat Google dat moet doen of als derden de informatie namens Google moeten verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
- om social media te kunnen inzetten op onze websites: daarvoor gebruiken we cookies van Facebook en Twitter.

Hoe meldt u u af voor cookies?
Afmelden is heel simpel: geef dit aan op de homepage via de instellingen van uw browser, meestal kan dat onder 'Help' in de toolbar. U kunt de cookies ook altijd weer accepteren. Een uitleg vindt u in deze toelichting door de Consumentenbond.